Aluekehitys

Keski-Suomen tilanne- ja kehityskuva

Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva toimii lähtökohtana valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluille. Tilanne- ja kehityskuvatyötä hyödynnetään myös hallituksen aluekehittämispäätöksen valmistelussa. Tilanne- ja kehityskuvia on valmisteltu sekä valtioneuvostossa että alueilla maakuntien liittojen johdolla.

Tilanne- ja kehityskuvassa on tehty nostoja seuraavista teemoista:

  1. Väestökehitys
  2. Ympäristön kestävä kehitys
  3. Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne- ja viestintäyhteydet
  4. Elinkeinot ja TKI-toiminta
  5. Työvoiman saatavuus, osaaminen ja sivistys
  6. Osallisuus ja hyvinvointi

Keski-Suomen aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva laadittiin Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä tammikuussa 2024.

Tutustu Keski-Suomen tilanne- ja kehityskuvaan: