Tulevaisuustyö

Keski-Suomi keskustelee tulevaisuudesta monipuolisesti

Keski-Suomen alueellisen ennakointiprosessin vetämisestä ja kehittämistyöstä vastaa Keski-Suomen laaja-alainen tulevaisuusryhmä. Tärkeitä tulevaisuustyön paikkoja ovat maakuntastrategia ja -ohjelmatyö, skenaariotyö sekä osallistuminen kansalliseen ennakointiyhteistyöhön.

Ennakointiprosessi ja yhteistyö

Keski-Suomen alueellinen ennakointi perustuu maakunnan toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Keski-Suomen tulevaisuusryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi keskustelemaan ja tulkitsemaan yhdessä maakunnan kehitystä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita. Tulevaisuusryhmä on mukana myös alueen ulkopuolisissa ennakointiverkostoissa.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät kaikille avoimet tulevaisuusfoorumit ovat tärkeä osa tulevaisuustyötä. Ne tarjoavat mahdollisuuden nostaa esiin maakunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä ilmiöitä. Neljä kertaa vuodessa julkaistava Keski-Suomi ennakoi -uutiskirje esittelee globaaleja ilmiöitä ja heikkoja signaaleja sekä kertoo, millaisia havaintoja tulevaisuusryhmä on tehnyt maakunnan kehityksen suunnasta, mahdollisuuksista ja haasteista. Uutiskirjeiden tulevaisuuspohdintoihin haastetaan myös eri alojen asiantuntijoita ja maakunnan vaikuttajia.

Ennakoinnin vuosikello (kuvassa) jäsentää alueen yhteistä tulevaisuustyötä:

Keski-Suomen alueellisen tulevaisuustyön vuosikello 2024. Keski-Suomen tulevaisuustyö 2024. Ensimmäinen vuosineljännes. pk-yritysbarometri. Tulevaisuuden uutiskirje kertoo 2–3 kertaa vuodessa Keski-Suomen tulevaisuuskuvista ja -näkymistä sekä kiinnostavista ilmiöistä. Toinen vuosineljännes. Keski-Suomen Aikajana I. Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I. Tulevaisuusfoorumi 16.5., Tulevaisuuden elämä ja työ – Keskisuomalaiset nuoret tulevaisuuden tekijöinä. Tulevaisuustyötä tehdään osana Keski-Suomen maakuntastrategian toimeenpanoa, TE-uudistuksen valmistelua ja yritysyhteistyötä vuonna 2024 vahvistaen. Kolmas vuosineljännes. Skenaarioryhmän virtuaaliaamukahveilla kaksi kertaa vuodessa kerrotaan tulevaisuusryhmän havainnoista ja keskustellaan Keski-Suomen kehityksestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Aamukahvit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Osaamisen ennakointiryhmä ennakoi ja arvioi maakunnan osaamis- ja koulutustarpeita sekä niihin vaikuttavia ilmiöitä ja kehityskulkuja. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Osaamisen ennakointi on vuoropuhelussa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden strategian toimeenpanon kanssa. PK-yritysbarometri II. Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II. Viimeinen vuosineljännes. Keski-Suomen Aikajana II. Tulevaisuusfoorumi. Työvoimabarometri. info.keskisuomi.fi on verkkoalusta tilastoille, julkaisuille sekä tulevaisuustyön ajankohtaisille asioille. Tulevaisuusryhmä kannustaa tulevaisuuskeskusteluun, tekee skenaariotyötä ja muodostaa näkemystä tulevaisuudesta tunnistamalla heikkoja signaaleja sekä analysoimalla trendejä, tilastoja ja tutkimuksia. Ryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi.

Keski-Suomen tulevaisuusryhmässä on edustettuina seuraavat tahot:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Jämsän kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry
Keski-Suomen kauppakamari
Keski-Suomen Yrittäjät
Suomen Henkilöstöasiantuntijat Oy
Arffman
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen TE-toimisto
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen liitto

Jos sinä, verkostosi tai organisaatiosi on kiinnostunut Keski-Suomen tulevaisuuden tekemisestä ja yhteisestä ennakointityöstä, ota yhteyttä Pirkko Melvilleen (pirkko.melville[at]ely-keskus.fi) tai Kirsi Mukkalaan (kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi).