Aluekatsaukset

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisun pohjalta on laadittu Keski-Suomen oma Tulevaisuuskatsaus, joka on osa maakunnallista tulevaisuustyötä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen keskeisiä ennakointituotoksia.

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2022

 

Aiemmat julkaisut

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II/2021
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2021
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II/2020
Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus II/2019: Verkkolehti & pdf-tiedosto
Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus I/2019: Verkkolehti & pdf-tiedosto

PK-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Keski-Suomen alueraportit:

Pk-yritysbarometri kevät 2022
Pk-yritysbarometri syksy 2021
Pk-yritysbarometri kevät 2021
Pk-yritysbarometri syksy 2020
Pk-yritysbarometri kevät 2020
Pk-yritysbarometri syksy 2019
Pk-yritysbarometri kevät 2019

EK:n suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Suhdannebarometrin tiedoista julkaistaan lisäksi erillisiä alueellisia tiedotteita.

Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2022

Alueelliset suhdannenäkymät, lokakuu 2021

Alueelliset suhdannenäkymät, heinäkuu 2021

Alueelliset suhdannenäkymät, huhtikuu 2021

Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2021

Alueelliset suhdannenäkymät, lokakuu 2020

Alueelliset suhdannenäkymät, heinäkuu 2020

Alueelliset suhdannenäkymät, huhtikuu 2020

Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2020