Osaamisen ennakointi

Osaamisen ennakointia tehdään tiivistä vuorovaikutusta sekä yhteistä tietopohjaa ja viestintää hyödyntäen

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi Keski-Suomessa kokoaa yhteistä tietopohjaa ja analysoi nopeasti muuttuvaa osaamisen, koulutuksen ja oppimisen toimintaympäristöä. Osaamisen ennakointi on tiiviisti kytköksissä laajempaan alueelliseen tulevaisuustyöhön.