Osaamisen ennakointi

Osaamisen ennakointia tehdään tiivistä vuorovaikutusta sekä yhteistä tietopohjaa ja viestintää hyödyntäen

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi Keski-Suomessa kokoaa yhteistä tietopohjaa ja analysoi nopeasti muuttuvaa osaamisen, koulutuksen ja oppimisen toimintaympäristöä. Osaamisen ennakointi on tiiviisti kytköksissä laajempaan alueelliseen tulevaisuustyöhön.

Maakunnallista osaamisen ennakointia tekevät yhteistyössä: JY, Jamk, Gradia, Poke, KSSHP, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen TE-toimisto ja Keski-Suomen liitto.