Kuntatalous

Kuntien tilinpäätökset

Viime vuodet ovat olleet kuntataloudessa poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilasta kuntatalous päätyi vuonna 2020 talousluvuilla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen. Vahvaan tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama koronatuki, joka ylitti selvästi pandemiasta kunnille aiheutuneet taloudelliset menetykset. Kuntien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina myös toisen koronavuoden 2021 jäljiltä, ja toteutuivat jopa talousarvioita parempina. Taustalla oli mm. reipas verotulojen kasvu.

Vuoden 2022 helmikuussa Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, mikä johti mm. energian kallistumiseen ja hintojen ja korkojen nousuun. Koko maassa kuntatalous oli juuri ja juuri tasapainossa vuonna 2022. Sekä verotulot että valtionosuudet kasvoivat, mutta myös kulut olivat ripeässä kasvussa.

Useassa Keski-Suomen kunnassa vuoden 2022 tilinpäätös toteutui koko maahan verraten keskimääräistä heikompana. Mm. vuosikatteella ja tilikauden tuloksella mitaten Keski-Suomi oli heikoimpien maakuntien joukossa. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta alittaa kuitenkin selvästi koko maan tason.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Verotulot asukasta kohden Keski-Suomessa ovat maakuntien alhaisimpien joukossa. Vuonna 2022 Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 %, joka alitti koko maan 5,3 % kasvun.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Keski-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate toteutui vuonna 2022 selvästi heikompana kuin edellisvuonna. Vuosikate asukasta kohden oli maakuntien alhaisimpien joukossa.

Lainakanta asukasta kohden vaihtelee Keski-Suomen kunnissa huomattavasti. Vuonna 2022 maakunnan seitsemässä kunnassa lainakanta alitti koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Keski-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta pieneni (-3,2 %) jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas koko maassa lainakannan vähennys (-2,3 %) oli ensimmäinen 2000-luvulla. Vuonna 2022 Keski-Suomen kuntien yhteenlasketut investoinnit kasvoivat 16 M€ edellisvuodesta (+12 %).

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. Puolessa Keski-Suomen kunnista tulos painui miinukselle vuonna 2022, mikä alensi kertynyttä ylijäämää tai syvensi alijäämiä. Ylijäämällä mitattuna talouden pelivaraa on valtaosassa kuntia koko maahan vertaillen vähemmän.

Kooste Keski-Suomen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöksistä löytyy TÄÄLTÄ.

Lisää kuntataloustietoa löytyy muun muassa Kuntaliiton Aikasarjapalvelusta.