Elinkeinoelämä

Yrityssektorin kehitys

Keski-Suomen talous kääntyi laskuun vuonna 2023 kahden kasvuvuoden jälkeen. Kohonnut inflaatio, korkojen nousu, matala kuluttajaluottamus, ulkomaankaupan hidastuminen ja yleinen epävarmuus heikensivät taloutta laaja-alaisesti vuoden edetessä. Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,4 % edellisvuodesta. Koko maassa laskua kertyi 3,7 %. Ilman vuoden ensimmäisen neljänneksen suotuisaa kehitystä menetykset olisivat olleet suurempia. 

Kaikilla päätoimialoilla loppuvuoden 2023 liikevaihdon kehitys oli heikkoa. Erityisesti ovat kärsineet asuinrakentaminen ja suhdanneherkät vientialat. Rakentamisen alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski 9,4 % Keski-Suomessa edellisvuodesta. Teollisuuteen kirjattiin 7,7 % laskua. Yksityiset palvelualat ovat kannatelleet taloutta ja edelleenkin, heikentyneestä loppuvuodesta huolimatta, alan liikevaihto kasvoi 3,5 % edellisvuodesta. Kaupan alalla yllettiin niukkaan 0,7 %:n kasvuun. Kohonnut hintataso ja korkeat korot sekä lisääntynyt epävarmuus taloudesta ja omasta työllisyydestä näkyivät kuitenkin kuluttajien varovaisuutena loppuvuotta kohden. Rakennusinvestointien väheneminen vaikuttaa puolestaan yrityspalvelujen kysyntään.

Keski-Suomen viennin kehitys on ollut vaatimatonta. Vuonna 2023 Keski-Suomen yritysten vientiliikevaihto laski 5,8 %. Koko maassa laskua kertyi 11,4 %. Keski-Suomen suurimmista vientialoista metsäteollisuuden vientiliikevaihto romahti heikentyneen kysynnän myötä vahvan edellisvuoden jälkeen. Teknologiateollisuuden vientiin kirjattiin puolestaan vahvaa kasvua, jota pönkitti erityisesti vuoden 2023 ensimmäinen neljännes. Teknologiateollisuuden sektoreiden ja yritysten välillä on merkittäviä eroja.

Vain Jyväskylän seudulla yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2023 edellisvuodesta. Kasvu oli sielläkin niukkaa, 0,9 %, taittuen loppuvuotta kohden. Metsäteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden vaikeudet näkyivät isoina liikevaihdon miinuksina Jämsän, Äänekosken ja Saarijärvi-Viitasaaren seuduilla. Keuruun ja Joutsan seuduilla liikevaihdon notkahdus oli maltillisempi.

Talouden hiipumisen myötä Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuoden 2023 lopulla. Koko vuoden osalta henkilöstömäärä kasvoi niukasti 0,8 % (koko maassa 1,1 %). Vaikeuksien kanssa kamppailevalla rakentamisen alalla henkilöstömäärä on reippaassa laskussa. Pitkittyessään talouden alamäki heijastuu yhä voimakkaammin myös muille aloille. Yritysten halu pitää kiinni hyvistä työntekijöistä on osaltaan maltillistanut heikon talouden heijastuksia työmarkkinoille. Lue lisää Keski-Suomen Aikajanasta 1/2024.

Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuoden 2023 lopussa oli 19 806. Eniten yrityksiä on Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, Rakentamisen sekä Kaupan aloilla (kullakin toimialalla yli 2 200 yritystä). Vuodesta 2018 yrityskanta on kasvanut noin 3 000 yrityksellä.  Määrällisesti suurin kasvaja on ollut Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ala. Maakunnan yrityskannasta 67 % sijaitsee Jyväskylän seudulla.

Tutustu myös elinkeinoelämän ajankohtaiskatsaukseen Keski-Suomen aikajanaan, Keski-Suomen Pk-yritysbarometriin ja EK:n suhdannebarometriin.