Elinkeinoelämä

Yrityssektorin kehitys

Vuonna 2021 Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 10,6 %:n kasvuun. Kasvuprosentit kertovat talouden nopeasta elpymisestä, mutta myös heikosta vertailuvuodesta 2020.

Kaikille päätoimialoille kirjattiin kasvua vuonna 2021. Keski-Suomessa kaupan alalla vahva kasvu jatkoi, ollen 7,7 %. Kauppaketjut tekivät jopa ennätyksellisiä tuloksia. Koronan runtelema yksityinen palvelusektori pääsi heikon koronavuoden 202 jälkeen jälleen kasvun uralle ja ylsi 7,3 %:n kasvuun. Rakentamisen alan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 6,2 % edellisvuodesta. Kirri-Tikkakoski –tiehanke valmistui vuoden 2021 loppuun ja mm. teollisuusrakentaminen oli maakunnassa vilkasta.

Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon 4,7 %:n kasvu jäi selvästi pienemmäksi kuin koko maan 12,8 %:n kasvu. Kaipolan tehtaan lakkauttamisen jälkeen kurottavaa riittää, mutta suunta on oikea. Erityisen vahvasti Kaipolan aluetalousvaikutus näkyy maakunnan vientiliikevaihdossa. Vienti kasvoi vuonna 2021 vain 3,1 % erittäin heikosta edellisvuodesta, koko maan kasvun yltäessä 15,8 %:iin. Teknologiateollisuus jatkoi edelleen vahvassa kasvussa.

Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2021 2,7 % edellisvuodesta. Kasvu kertyi erityisesti yksityisistä palveluista ja kaupan alalta. Rakentamisen alalla ja teollisuudessa henkilöstömäärä pysytteli vuoden 2020 tasolla. Keski-Suomen yritykset raportoivat laajasti osaavan työvoiman puutteesta.

Seuduittain tarkasteltuna Jyväskylän ja Saarijärvi-Viitasaaren seuduilla yritysten kokonaisliikevaihto ei painunut miinukselle korona-aikana. Jämsän seutua lukuun ottamatta kaikkien seutujen liikevaihdot kasvoivat vahvasti vuonna 2021. Myös henkilöstömäärä kasvoi kaikilla seuduilla paitsi Jämsässä. Lue lisää Keski-Suomen Aikajanasta.

Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuoden 2021 lopussa oli 18 744. Eniten yrityksiä on Rakentamisen, Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä Kaupan aloilla (kullakin toimialalla yli 2 200 yritystä). Vuodesta 2016 yrityskanta on kasvanut 2 800 yrityksellä.  Määrällisesti suurin kasvaja on ollut Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ala ja suhteellisesti eniten yrityksiä on tullut lisää Informaation ja viestinnän toimialalle. Maakunnan yrityskannasta 66 % sijaitsee Jyväskylän seudulla.

Tutustu myös elinkeinoelämän ajankohtaiskatsaukseen Keski-Suomen aikajanaan, Keski-Suomen Pk-yritysbarometriin ja EK:n suhdannebarometriin.