Elinkeinoelämä

Yrityssektorin kehitys

Vuonna 2022 Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 10,8 % edellisvuodesta. Koko maassa yllettiin 15,7 %:n kasvuun. Kasvu jatkui vahvana toista vuotta peräkkäin, mutta hiipui vuoden loppua kohden. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen heijastevaikutukset mm. energiamarkkinoihin sekä nopea inflaatiovauhti heikensivät niin kuluttajien kuin yrittäjienkin luottamusta.
Kaikille päätoimialoille Keski-Suomessa kirjattiin liikevaihdon kasvua vuonna 2022, mutta vain rakentamisen alan kasvu ylitti niukasti koko maan kasvuvauhdin. Teollisuudessa ylettiin 12,1 %:n kasvuun, joka jäi kuitenkin lähes puoleen koko maan kasvusta. Teollisuuden liikevaihdon kasvun veturina oli metsäteollisuus. Rakentamisen alalla vuosikasvu oli 11,3 %. Kasvu kertyi vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä, kun viimeisellä neljänneksellä kasvu hidastui ennakoiden samalla heikompia aikoja.
Keski-Suomessa yksityisissä palveluissa liikevaihdon kasvu oli 8,0 % vuonna 2022. Kaupan alalle liikevaihdon kasvua
kertyi 4,9 %. Hintojen ja korkojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja luottamusta talouteen, minkä takia kulutuksen ennakoidaan vähenevän. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tämä näkyi vasta hienoisena kasvun hidastumisena yksityisissä palveluissa.

Keski-Suomen vienti on ollut ahdingossa viime vuosina. Vuodelle 2022 kirjattiin jo reipasta 8,0 %:n kasvua, mikä jäi kuitenkin kolmannekseen koko maan vientiliikevaihdon kasvusta. Erityisen heikkoa kasvu oli vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Metsäteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi vuonna 2022 vahvasti heikkojen vuosien jälkeen. Teknologiateollisuuden vientiin kirjattiin puolestaan laskua pitkään jatkuneen tasaisen kasvun jälkeen. Suomen vienti kärsii talouden hiipumisesta tärkeillä vientimarkkinoilla.
Seuduittain tarkasteltuna Äänekoskella yritysten liikevaihdon kasvu 18,1 % vuonna 2022 ylitti ainoana seutuna koko maan kasvun. Jämsässä Kaipolan tehtaan myötä menetettyä liikevaihtoa kurottiin kiinni 13,8 %:n kasvulla.
Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärän vuonna 2020 alkanut kasvu Keski Suomessa jatkui edelleen vuonna 2022. Koko maassa henkilöstömäärän kehitys on ollut vaimeampaa. Heikentynyt talouskehitys heijastuu työmarkkinoille viiveellä. Vaikutusta lieventää työvoimapula ja tarve pitää kiinni työntekijöistä. Lue lisää Keski-Suomen Aikajanasta 1/2023.

Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuoden 2022 lopussa oli 19 275. Eniten yrityksiä on Rakentamisen, Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä Kaupan aloilla (kullakin toimialalla yli 2 200 yritystä). Vuodesta 2017 yrityskanta on kasvanut lähes 3 000 yrityksellä.  Määrällisesti suurin kasvaja on ollut Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ala. Maakunnan yrityskannasta 67 % sijaitsee Jyväskylän seudulla.

Tutustu myös elinkeinoelämän ajankohtaiskatsaukseen Keski-Suomen aikajanaan, Keski-Suomen Pk-yritysbarometriin ja EK:n suhdannebarometriin.