Strategian mittarit

Keski-Suomen strategia 2025-2050

Strategian teemat ja näkökulmat muodostuvat niistä asioista, jotka ovat maakunnan toimijoille yhteisiä. Tällä sivulla seurataan aluekohtaisia painopisteitä erilaisten mittareiden ja tiedon lähteiden avulla

Kasvun maaperä

Seurattava mittari
Arvo
Tiedon lähde
Työllisyysaste, 15-64 vuotiaat67,1 (2021) Tilastokeskus,
Työvoimatutkimus
Työttömyysaste12,9 (2021) TEM / TK,
Työnvälitystilasto
Yritysten liikevaihdon kehitys+7,5 % (2021)TK, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
T&K -menojen osuus BKT:sta2,6 % (2019)Tilastokeskus
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 25-34 vuotiaista35,5 % (2020)Tilastokeskus
Keski-Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden
työllistyminen maakuntaan (vuosi valmistumisen jälkeen)
48,2 % (2020)OPH, Vipunen
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät todennäköisesti
jaksa työskennellä eläkeikään saakka, 20-64 v.
27,3 % (2020)THL, FinSote

Kestävän maailman kasvattaja


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Kasvihuonekaasupäästöt (kokonaispäästöt)1990 kt CO2e (2020)SYKE
Kiertotaloustoimipaikkojen liikevaihto360-700 milj. € (2019), Tilastokeskus
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus käytössä olevasta henkilöautoautokannasta3,2 % (2021)Traficom
Metsien suojelualueiden pinta-ala (lakisääteiset ja muut suojelualueet)3,6 % (lakisääteiset suojelukohteet, 2019)
& 2,4 % (talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua
tukevat alueet, 2019)
LUKE
Lahopuun määrä3,5 m³/ha (2019-2020, VMI12/13) LUKE
Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen (%)50 % (2022)ELY-keskus
Kunnostetut ja ennallistetut elinympäristöt25 kpl / 200 ha (2022)ELY-keskus
Pintavesien ekologinen tilaErinomaisessa tai hyvä ekologinen tila:
yli 80 % järvistä ja yli 50 % joista (2019)
SYKE 

Sydän Suomen


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms.
osallistuvien osuus, 20-64 v
22,8 % (2020) THL, FinSote
”Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään
yhteisöön tai
ryhmään (%)” –mittari,  8-9 lk
68,4 % (2021)THL kouluterveyskysely,
osallisuusindikaattori

Keskellä maailman virran


Seurattava mittari
ArvoTiedon lähde
Matka-aika ja vuorotarjonta
Jkl-Hki-Jkl joukkoliikenteellä
3h 25 min (nopein);
Jkl-Hki: 6 kpl / linja-auto ja 11 kpl / juna;
Hki-Jkl 6 kpl / linja-auto ja 12 kpl / juna
Traficom
Lentojen vuorotarjonta Jkl-Hki-JklTarkistetaan marraskuussa.Traficom
Perusväylänpidon rahoitustaso (tienpito)42 M€ (2022)ELY
Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus (100 Mbit/s)53 % (2021)Traficom
Muuttoliike (maan sisäinen ja maan rajat ylittävä)Maan sisäinen nettomuutto +63 hlöä;
Nettomaahanmuutto +664
(väkiluku 272 683; 2021)
Tilastokeskus
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä3,9 % (2021)Tilastokeskus
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat54,1 % (2020)THL, FinSote