Aluekatsaukset

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisun pohjalta on laadittu Keski-Suomen oma Tulevaisuuskatsaus, joka on osa maakunnallista tulevaisuustyötä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen keskeisiä ennakointituotoksia.

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2024

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II/2023
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2023
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II/2022
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2022
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II/2021
Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät I/2021

PK-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä Työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Keski-Suomen alueraportit:

Pk-yritysbarometri kevät 2024
Pk-yritysbarometri syksy 2023
Pk-yritysbarometri kevät 2023
Pk-yritysbarometri syksy 2022
Pk-yritysbarometri kevät 2022
Pk-yritysbarometri syksy 2021
Pk-yritysbarometri kevät 2021

EK:n suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Suhdannebarometrin tiedoista julkaistaan lisäksi erillisiä alueellisia tiedotteita.

Alueelliset suhdannenäkymät, huhtikuu 2024
Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät varovaisia
Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2024
Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymissä paranemista
Alueelliset suhdannenäkymät, lokakuu 2023
Keski-Suomen suhdanneodotukset ovat harmaat – rakennusalalla heikommat, palvelualalla positiivisemmat
Alueelliset suhdannenäkymät, huhtikuu 2023
Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymissä parantumista
Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2023
Keskisuomalaisten yritysten suhdanneodotukset hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät
Alueelliset suhdannenäkymät, lokakuu 2022
Suhdanneodotukset ovat vaimentuneet Keski-Suomessa, mutta tilauskannat ovat pysyneet edelleen hyvinä
Alueelliset suhdannenäkymät, heinäkuu 2022
Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa 2022 aavistuksen normaalia parempi
Alueelliset suhdannenäkymät, tammikuu 2022
Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset hieman koko maata myönteisemmät
Alueelliset suhdannenäkymät, lokakuu 2021
Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät jatkuvat hyvänä
Alueelliset suhdannenäkymät, heinäkuu 2021
Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymissä parantumista – pula osaavasta työvoimasta nostaa jälleen päätään