Hyvinvointi

HYTE-kerroin 

HYTE-kerroin on kuntien hyvinvointi ja terveyden edistämisen työtä kuvaava mittari, jonka mukaan määräytyy kunnille maksettava valtionosuuden lisäosa. HYTE-kerroin palkitsee ja kannustaa kuntia jatkamaan vaikuttavaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä.  

HYTE-kerroin koostuu yhteensä 21 tulos- ja prosessi-indikaattorista. Tietojen lähteenä käytetään esimerkiksi kouluterveyskyselyä, TEA-viisaria ja Tilastokeskuksen keräämiä tietoja. Kaikki indikaattorit on skaalattu asteikolle 0-100 siten, että 100 on paras mahdollinen tulos. Indikaattorien soveltuvuus arvioidaan määräajoin, eivätkä ne tule olemaan aina samoja.  

Lisätietoja HYTE-kertoimesta ja indikaattoreista löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta

Alla olevassa visualisoinnissa voit tutustua Keski-Suomen kuntien HYTE-kertoimiin ja indikaattoritietoihin vuodesta 2018 eteenpäin. Näkymän alareunasta kohdassa ”1/3” voit vaihtaa välilehteä, jolloin pääset tutustumaan kuntien tulos- ja prosessi-indikaattoreihin yksityiskohtaisemmin. 

Muita hyvinvointiin liittyviä tietopankkeja:

TEA-viisari (THL) – Kuntien tekemän terveydenedistämistyön mittaristo. 

Kunta-Virveli (Likes, JAMK) – Visualisointi- ja ennakointityökalu liikuntatiedosta.