Pelaten Keski-Suomen tulevaisuuksia

Keski-Suomen tulevaisuusryhmä havainnoi kehityksen suuntaa ja skenaarioiden näkyvyyttä uutisseurantaa hyödyntäen. Seurannassa ovat kaikki Suomessa ilmestyvät sähköiset mediat, some ja paljon muuta sähköistä materiaalia. Havainnot skenaarioiden taustalla olevista tekijöistä ja ilmiöistä kootaan säännöllisesti ilmestyvään uutiskirjeeseen. Syksyn 2019 skenaarioiden seuranta toteutettiin pelillisiä keinoja hyödyntäen. Kerron tässä blogikirjoituksessa pelin kulusta. Tuloksena syntyneitä tulevaisuuden uutisotsikoita voit lukea seuraavasta uutiskirjeestä (1/2020).

Pelin ennakkovalmistelut

Pelaajat valmistautuivat peliin keräten havaintoja uutisseurantaa, trendejä ja ilmiöitä hyödyntäen. Ennakko-ohjeena oli, että jokainen tulee kokoukseen yhden havainnon / seurantatuloksen kanssa.

Pelin alkutilanne

Kokoustilassa oli skenaariokartta, johon jokainen asemoitui havaintonsa mukaisesti. Jokainen pelaaja kirjoitti Post It -lapulle oman havaintonsa, jolla pelaa. Samaan skenaarioon asettuvat pelaajat muodostivat peliryhmän. Todettiin skenaarioiden vahvuus alkutilanteessa. Eniten havaintoja eli pelaajia keräsi Turvaton ja suojautuva yhteiskunta -skenaario, kun taas vähiten havaintoja kertyi Kättä päälle -diplomatia sekä Paikalliset arvoyhteisöt -skenaarioihin.

Pelitilanne 1

Peliryhmissä keskusteltiin, mitä havaintojen / skenaarion toteutuminen tarkoittaisi Keski-Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta. Keskustelun ydinajatukset kirjattiin ylös fläpille.

Pelitilanne 2

Toisella pelikierroksella pelaajat saivat nostaa yllätystekijän skenaariokentälleen. Pelikortteina käytettiin Sitran megatrendikortteja (2017/2018). Pelaajien tehtävänä oli pohtia: Mitä pitäisi tehdä ja miten varautua, jos kortin trendi, ilmiö tai tapahtuma toteutuu? Syntyneistä ajatuksista ja aiheista piti luoda uutisotsikoita tulevaisuuden medioihin. Julkaisun ajankohta ja media merkittiin ylös.

Pelin päätös

Viimeisessä pelitilanteessa pelaajat saivat lukea kaikki uutisotsikot ja valita parhaan oivalluksen, joka johdattaisi toivottuihin tuloksiin toteutui tulevaisuus millaisena tahansa.

Pelitunnelmia

Pelasimme noin 1,5 tunnin pelin. Peli eteni vauhdikkaasti ja vilkkaasti keskustellen – peliaika olisi voinut olla pidempikin. Pelaaminen toi uusia ajatuksia ja oivalluksia tulevaisuudenkulkuihin. Pelillinen skenaarioseuranta koettiin hyvänä vaihteluna perinteiselle seurannalle. Todettiin, että Sitran megatrendikortteja voisi käyttää keskustelun virittäjänä muulloinkin tulevaisuusryhmän kokouksissa. Pelatessa pystyy irrottautumaan hyvin tulevaisuuteen. Tulevaisuuden tietoinen ajattelu herättelee erilaisia mahdollisuuksia esiin – oivalluksia omaan työhön.

Anne Hakala
suunnittelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

#kstulevaisuus #skenaariot #tulevaisuuspeli #sitra #megatrendikortit